JB Zettweb Konsult

 

 

 

 

Vi hjälper dig att utveckla och färdigställa dina spännande idéer.

 

Skaffa dig en samtalspartner med mångårig erfarenhet av förhandling i mångkulturella mijöer.


JB Zettweb Konsult - Box 1060, 164 25 - Kista - Besöksadress: Langelandsgatan 3,  164 43 Kista

Phone: +46 8 445 41 86 | Mobile: +46 709 52 88 58 | E-mail: jan.zettergren@zettweb.com